ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Кафедра архітектури будівель
та містобудування

Кафедра образотворчого
мистецтва

Кафедра дизайну архітектурного
середовища