Напрями підготовки фахівців

Ступінь бакалавра,  магістра:

Шифр Галузі знань Код спеціальності Найменування  спеціальності
19 Архітектура та будівництво 191 Архітектура та містобудування
02 Культура і мистецтво 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація