Публікації

logo_das

Список публікацій співробітників кафедри ДАС за 2015 рік

Список публікацій співробітників кафедри ДАСПовний перелік публікацій можна переглянути за посиланням: http://af.pntu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/КАФЕДРА-ДАС-ПУБЛІКАЦІЇ.doc

Кафедра архітектури будівель та містобудування

2015 рік

Статті у фахових виданнях України:

 1. Бородай А.С. Профільні прийоми формування біатлонних трас/ С.П.Бородай, А.С. Бородай // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.25-30
 2. Бородай Д.С. Фактори, що впливають на формування мережі спортивно-туристичних готелів в Україні / Д.С. Бородай // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.31-36
 3. Дмитренко А.Ю. Перспективи ефективного використання сільських територій України в умовах депопуляції / А.Ю. Дмитренко // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.350-354
 4. Тишкевич О.П. Принципи оптимізації мережі сільських сіл/ О.П. Тишкевич // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.422-429
 5. Руденко М.О. Принцип екологічності у формуванні громадських будинків і споруд на території кар’єрів / М.О. Руденко // Містобудування та територіальне планування міст,- Зб. наук пр. К.: КНУБА,2015, с.350-354
 1. Обідний О.Б. Альтернативні методики освіти як засіб вдосконалення мережі об’єктів середньої освіти / О. Б. Обідний  // Містобудування та територіальне планування: наук. – тех. збірник / Відп. ред.  М. М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 55. – С. 294 – 300.  (збірник ВАК).*
 2. Обідний О.Б. Використанням прийомів мобільної архітектури як засіб динамічного формування мережі об’єктів шкільного обслуговування / О. Б. Обідний  // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук. – тех. збірник / Відп. ред.  М. М. Дьомін.– К.: КНУБА, 2015. – Вип. 38. – С. 277 – 282.  (збірник ВАК).*
 3. Васильєв П.О. Хронологія становлення терміну «туризм» та його інтерпретація у містобудуванні// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. Збірник. – К, КНУБА, 2015. – Вип. 55. – ст.. 41-47.
 4. Савченко О.О. Перспективна організація регіональної системи психологічної реабілітації населення в структурі православних комплексів. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. Збірник/Відпов. ред.. М.М.Осєтрін.- К., КНУБА, 2015.-ВИп.55.-571с. с.355-358.
 5.  Логвиненко О.С. Кластер – як система управління рекреаційними системами малих міст. //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. /К.: КНУБА, 2015. – №38ст.308-314 (Фахове видання)
 6. Бородич М.М. Принципи формування функціонально-планувальної структури системи рекреації та туризму районного рівню (на прикладі Бахчисарайського району АР Крим) Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2015. – №38 С.207-212 (Фахове видання)
 7. Руденко М.О., Івченко Є.О. Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар’єрів. / К.: КНУБА, 2015. – №40ст.444-451

Статті у  міжнародних науково-технічних збірниках

 1. Обидный А.Б. Влияние использования прийомов динамической архитектуры на формирование городской среды (на примере организации школьных комплексов) / О.Б. Обидный / материалы Всероссийской научно-практической конференции «Город в зеркале междисциплинарных  исследований  различных наук: матер. всерос. науч.-практич. конференции / под ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой; СПбГАСУ. – СПб, 2015. – С. 40 – 46. (Сборник индексирован в РИНЦ).*
 2. Логвиненко О.С. Кластерное управление рекреационными системами на уровне малых городов / материалы Всероссийской научно-практической конференции «Город в зеркале междисциплинарных  исследований  различных наук: матер. всерос. науч.-практич. конференции / под ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой; СПбГАСУ. – СПб, 2015. – С. 40 – 46. (Сборник индексирован в РИНЦ).*
 3. Бородич М.М. Принципы и приемы формирования функционально – планировачной структуры системы рекреации и туризма районного уровня (на примере Бахчисарайского района АР Крым Город в зеркале междисциплинарных исследований различных наук: матер. Науч.-практ. Конференции / под. Ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой : – спб : спбгасу, 2015. – с. 32 – 40.(Сборник индексирован в РИНЦ).*
 4. Муха Т.О. Особенности формирования агрорекреационных экокомплексов в пределах малых населенных пунктов. //Город в зеркале междисциплинарных исследований различных наук: матер. /Науч.-практ. Конференции / под. Ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой : – спб : спбгасу, 2015. – с. 59 – 63.(Сборник индексирован в РИНЦ).*
 5. Бородич Л.В. Некоторые планировочные приемы реконструкции исторических жилых кварталов (на примере г. Полтава). Город в зеркале междисциплинарных исследований различных наук: матер. Науч.-практ. Конференции / под. Ред. Л. В. Балтовского, Е. А. Соловьевой : – спб : спбгасу, – с. 27 – 31. .(Сборник индексирован в РИНЦ).*