Науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА»

Рисунок1

В рамках Х Всеукраїнського фестивалю науки з 16 по 18 травня 2016 року відбулася науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ   АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА» присвячена 45-річчю архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

В конференції очно і заочно взяли участь представники провідних наукових та архітектурно-мистецьких шкіл Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська, Одеси, Дніпропетровська, Маріуполя, Рівного, Косіва, Кременця, Миргорода. А також архітектори-практики та конструктори з Франції (Париж) та України (Київ, Полтава, Чернівці). Всього 161 учасник конференції із 23 організацій, вищих навчальних закладів і підприємств.

Урочисте відкриття конференції відбулося 16.05.16 об 11.30 в залі засідань Вченої ради ПолтНТУ.  З вітальним словом до учасників конференції звернулися перший проректор – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат технічних наук, доцент Коробко Б.О.; проректор з науково-педагогічної та соціальної роботи, кандидат економічних наук Сівіцька С.П.; декан архітектурного факультету, к.т.н., доцент Усенко В. Г.; д. арх., професор, завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури Дьомін М.М.; начальник Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Полтавської області Панков О.Б. На пленарному засіданні були присутні 83 учасника. В обговоренні і з доповідями виступило 7 докторів наук, 6 кандидатів наук, фахівців провідних вищих навчальних закладів України.

Конференція тривала 3 дні. На другий і третій день секційні засідання, круглий стіл  проходили на архітектурному факультеті ПолтНТУ. В рамках конференції були проведені пленарні та секційні засідання, відбулися огляд  дипломних проектів спеціальностей «Дизайн архітектурного середовища» та «Мистецтво» і  майстер-класи з живопису, кераміки й рисунку. Цікавою подією другого дня роботи конференції стало відкриття виставки «Традиції і сучасність гуцульської мистецької школи» Косівського інституту декоративного та прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Konf

Konfe

Виступ з вітальним словом першого проректора – проректора з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцента Коробка Б.О.; проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, к. екон. н. Сівіцька С.П.; декана архітектурного факультету, к.т.н., доцент Усенка В.Г.; д. арх., професор, завідувач кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури Дьоміна М.М.

Серед почесних гостей-учасників конференції – відомі вчені в галузі архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва: д. арх., проф., Дьомін М.М., завідувач кафедри міського будівництва КНУБА, віце-президент Академії архітектури України, президент Спілки Урбаністів України; д. арх., професор кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва і архітектури Ремізова О.І.; д. т .н., професор Сингаївська О.І. професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА); д. арх., професор Товбич В.В., завідувач кафедри інформаційних технологій КНУБА; д. арх., доцент Древаль І.В., завідувач кафедри містобудування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; д. арх., професор Івашко Ю.В., професор кафедри основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА.
Konferen

Konferenc

Робочі моменти конференції:

Konferenci

Konferencij
Учасники конференції на відкритті виставки «Традиції і сучасність гуцульської мистецької школи» Косівського інституту декоративного та прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв.

Konferencija
Представники Івано-Франківщини ст. викл. кафедри дизайну Косівського інституту декоративного та прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ, м. Косів) Кіщук Н.М. та завідувач відділу художнього розпису Косівського училища прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ (м. Косів) Барановський І.В. презентують виставку курсових та дипломних робіт вихованців Косівської професійної школи.

Підсумком роботи конференції став круглий стіл «Мистецтво створення гармонійного життєвого середовища», на якому узагальнено роботу чотирьох секцій конференції:
• Секція №1 «Теорія архітектури; реконструкція і реставрація історичної спадщини»;
• Секція №2 «Архітектура житлових і громадських споруд»;
• Секція №3 «Містобудування та ландшафтна архітектура»;
• Секція №4 «Мистецтво».

Konferencijd
Дружнє фото учасників конференції «Актуальні проблеми розвитку архітектури, містобудування, дизайну та мистецтва» присвячена 45-річчю архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Інші фотографії можна переглянути за посиланням http://af.pntu.edu.ua/konferencii-i-seminaru/