Архіви

Международный Дизайн-Форум ПроDESIGN – 2016

На базі Херсонського національного технічного університету 20-22 квітня 2016 року проводився

ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Дизайн”,

учасниками якої були: Тарас Безуглий група 501 – АД, Ксенія Міщенко група 404 – А.
Також студенти та працівники кафедри прийняли участь у олімпіаді заочно в таких номінаціях

    • графічний дизайн: Безуглий Тарас, Чінякова Марина, Чіняков , Різник Вікторія, Салтовська Юлія ( група 501-АД, кер . доц. Сазонова Юлія Федорівна.)

logo

 

 

logot

 

 

    • дизайн інтерєру: номінація  “ПРОenvironment“,  назва проекту “Інтер’єр квартири-студії” , автор Ковпак Олександр Сергійович ; номінація  “ПРОenvironment“,  назва проекту “Інтер’єр мобільних будинків” , автор Лавріненко Аліна Ігорівна; назва проекту “Інтер’єр винного бутіка” , автор Чілібйова Олена Вячеславівна. Керівник Єрещенко Олександра Григорівна, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища

 

Herson

    • дизайн предметного середовища: номінація  “ПРОenvironment“,  назва проекту “Ландшафтний дизайн міських бульварів”, автор Чебіна Оксана Сергіївна;  номінація  “ПРОenvironment“,  назва проекту “Ландшафтний дизайн житлового двору”, номінація  “ПРОenvironment”, автор Буніна Юлія Олександрівна . Керівник Шевченко Людмила Станіславівна, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища, доцент.

 

Hersona

xersona

xerson

xersov

xersonf

Всеукраїнська науково-практична конференція

Шановні колеги!
Кафедра дизайну архітектурного середовища
запрошує Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА»

Час та місце проведення конференції:

16-18 травня 2016 року, м. Полтава
Архітектурний факультет
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
(вул. Жовтнева, 42, ауд. 307)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

АФІША-1 copy

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Повідомляємо Вам, що дедлайн реєстрації учасників
Всеукраїнської науково-практичної конференції

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ, ДИЗАЙНУ ТА МИСТЕЦТВА»

продовжено до 10 квітня 2016 року!
А також уточнюємо, що оргвнесок становить 150,00 грн. і є обов’язковим для всіх форм участі у конференції.
Організаційний комітет

Архітектурний факультет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Архітектура: Екологія + Естетика»

Місце проведення конференції – архітектурний факультет Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Україна, м. Полтава, вул. Жовтнева, 42.

Мета конференції «Архітектура: Екологія + Естетика»: забезпечення можливості професійних комунікацій між представниками різних наук, які вирішують проблеми урбанізації, з метою розвитку інтегрального підходу до формування архітектурного середовища міст.

Учасникам конференції пропонується обговорити наступні актуальні проблеми:
– естетика архітектури та міського середовища;
– філософські основи естетики архітектури;
– психологія естетичного сприйняття архітектури;
– екологічні проблеми міського середовища;
– взаємозв’язок між екологічними аспектами міста і естетикою міського середовища;
– стала архітектура, сталий розвиток міст, екобудівлі та екодизайн;
– збереження історико-культурної спадщини як підґрунтя естетики міста;
– мистецтво для міста: художнє перетворення і гуманізація міського середовища.

У складі конференції виділено секції:
Секція №1 «Теорія архітектури; реконструкція і реставрація історичної спадщини»:
Секція №2 «Архітектура житлових і громадських споруд»
Секція №3 «Містобудування та ландшафтна архітектура»
Секція №4 «Мистецтво»

Контрольні дати:
до 10.09.2016 р. прийняття Заявки учасника, копії про сплату оргвнеску
до 20.09.2016 р. прийняття доповіді (статті)
03 – 05.10.2016 р. робота конференції

Форми участі в конференції: очна та заочна.
Результати роботи будуть оформлені у вигляді збірника матеріалів конференції. Видання спеціалізоване і внесено до затвердженого Департаментом атестації кадрів переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Заочним учасникам збірник пересилається в електронній формі.
Мови конференції: українська, польська, англійська, російська, французька.

Контактна інформація:
• Кафедра дизайну архітектурного середовища
E-mail: dasarch@ukr.net
• Осиченко Галина, доктор архітектури, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища
E-mail: galao-08@rambler.ru
• Єрещенко Олександра, кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища
E-mail: ereshchenko@i.ua

Dear colleagues!
Architectural faculty invites you to participate in the International Scientific Conference “Architecture: Ecology + Aesthetics” (“Architecture: E + A”).

Conference venue – Architectural faculty of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 42 Zhovtneva st., Poltava, 36000, Ukraine.
The purpose of the conference “Architecture: Ecology + Aesthetics”: enabling of professional communications between representatives of different sciences that solve problems of urbanization, for the development of an integrated approach to the formation of the architectural environment of the city.
Conference participants are invited to discuss following actual problems:
– the preservation of historical and cultural heritage as the basis of aesthetics of the city;
– art for the city: art transformation and humanization of the urban environment;
– aesthetics of architecture and the urban environment;
– philosophical foundations of the aesthetics of architecture;
– psychology of aesthetic perception of architecture;
– ecological problems of the urban environment;
-interconnection between ecological aspects of the city and the aesthetics of the urban environment;
– sustainable architecture, sustainable urban development, eco building and ecodesign.
As part of the conference are highlighted such sections as:
Section №1: «Theory of architecture; reconstruction and restoration of historical heritage”
Section №2: «Architecture of residential and public buildings”
Section №3: «Urban planning and landscape architecture”
Section №4: «Art”
Deadline:
10.09.2016 acceptance of an Application form, copies on payment of registration fee
20.09.2016 adoption of the report (article)
03 – 05.10.2016 conference

Timing: date of carrying out of conference October 3-5, 2016.
Forms of participation: full-time, absentia.
The results will be presented in the form of conference materials. Collection is sent electronically to correspondence participants.
The results will be presented in the form of collection of conference materials. This specialized edition is entered to the approved list of editions in which are published results of dissertation researches for obtaining the academic degrees of doctor and candidate of sciences by the Assessment of Cadres of the Department of Ministry of Education. By absentee participants compilation is sent in electronic form.
Conference languages: Ukrainian, Polish, English, Russian, French.

Contacts of committee:
• Department of Design of Architectural Environment
E-mail: dasarch@ukr.net
• Osychenko Galina, doctor of architecture, Head of the Department of Design of Achitectural Environment
E-mail: galao-08@rambler.ru
• Ereshchenko Alexandra, candidate of architecture, assistant professor of architectural design environment
E-mail: ereshchenko@i.ua

Творчий конкурс на проект Алеї Героїв

1 Грубич Я.

Студенти кафедри «Дизайну архітектурного середовища» ( http://af.pntu.edu.ua/kafedra-dizaynu-arhitekturnogo-seredovischa/)  прийняли участь у творчому конкурсі на проект Алеї героїв з пам’ятником для увіковічення пам’яті 15 полтавців, які загинули на сході України в зоні АТО, захищаючи свободу й незалежність українського народу і територіальну цілісність Української держави.

DSCN0321

19 лютого 2016 р. в актовій залі обласного центру естетичного виховання учнівської молоді ОЦЕВУМу відбувся вечір вшанування пам’яті полтавців, полеглих в боях на Сході України в АТО (ГС «Ліга громадських організацій «Громада Полтавщини»). В ході даного заходу відбулося вручення відзнак студентам кафедри ДАС: Грубич Яні Валеріївні (гр. 404-А); Ясінському Констянтину Володимировичу (гр. 404-А); Неізвідському Олександру Геннадійовичу (гр. 403-А); Юрченко Дарії Леонідівну (гр. 403-А); Омелян Людмилу Олександрівну (гр. 403-А); Чудновцевій Тетяні Костянтинівні (гр.403-А). Також громадська спілка висловила вдячність викладачам кафедри ДАС, під керівництвом котрих були виконані проектні пропозиції: д. арх. Г.О. Осиченко; к. арх. В.Г. Топорков; к. арх. Л.С. Шевченко; к. арх. О.Г. Єрещенко.

Untitled-1

Учасники конкурсу студенти кафедри ДАС Грубич Яна та Ясінський Констянтин

2

Конкурсна робота та подяка студенту Неізвідському Олександру

3

Зліва направо роботи Грубич Яни та Юрченко Дарії

DSCN0342

Подяки та подарунки учасникам та їх керівникам