Навчальний процес

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА КАФЕДРАХ

Кафедра архітектури будівель
та містобудування

Кафедра образотворчого
мистецтва

Кафедра нарисної
геометрії та графіки

Кафедра основ архітектури

Кафедра дизайну архітектурного
середовища