Науково-дослідні роботи студентів

11

Список опублікованих статей студентів кафедри ДАС (у тому чіслі тих що написані в співавторстві з науковими керівниками)

список публікація

Повний список публікацій наданий в наступному файлі:     Наукова робота студентів

3

Захист атестаційної магістерської роботи студентки Запухлої Вероніки Володимирівни
на тему «Особливості формування архітектурно-ландшафтного середовища об’єктів, інтегрованих з поверхнею землі», керівники к. арх., доц. Шевченко Людмила Станіславівна, 2015 рік

das_05

Захист атестаційної магістерської роботи студентки Андрійцьо Вікторії Ярославівни
«Прийоми формування архітектурного середовища баскетбольних навчально-тренувальних баз»,
керівники к. арх., доц. Осиченко Галина Олексіївна, асистент Кузнєцова Яна Юріївна, 2015 рік.

Список опублікованих статей студентів кафедри архітектури будівель та містобудування (у тому чіслі тих що написані в співавторстві з науковими керівниками) за 2015 рік

Повний список публікацій наданий в наступному файлі:

Список опублікованих статей студентів кафедри архітектури будівель та містобудування

Керівники та студенти-дипломанти регіонального конкурсу випускників архітектурного факультету 2015 р. Зліва направо: Кочнева А., канд. арх, Савченко О.О., головний архітектор м.Полтава, д.арх. проф. Вадімов В.М., Сердюк Я., Карась Е., ст. викл. Обідний О.Б., ст. викл. Конюк А.Є., Мацак А.
Керівники та студенти-дипломанти регіонального конкурсу випускників архітектурного факультету 2015 р.
Зліва направо: Кочнева А., канд. арх, Савченко О.О., головний архітектор м.Полтава, д.арх. проф. Вадімов В.М., Сердюк Я., Карась Е., ст. викл. Обідний О.Б., ст. викл. Конюк А.Є., Мацак А.