Направлення науково-дослідної діяльності

Архітектурний факультет Полтавського національного технічного університету проводить дослідження в галузі:

 

 • Архітектура житлових, громадських і рекреаційних комплексів та об’єктів;
 • Теорія і методи охорони та реконструкції архітектурних об’єктів, містобудівних систем, історичних садів та паркових систем;
 • Ландшафтна архітектура і охорона навколишнього середовища, планування рекреаційних систем,  ревалоризація культурних  ландшафтів;
 • Планування населених пунктів, плани просторового розвитку та сталий розвиток міст, планування агроландшафтів та агропоселень;
 • Архітектурний дизайн, міський дизайн, інтер’єри та обладнання житлових і громадських будівель, комплексний благоустрій та предметне наповнення архітектурного середовища;

 

Кафедра дизайну архітектурного середовища займається вирішенням проблем гуманізації міського середовища та пропонує для аспірантів і магістрів наступні напрямки наукових досліджень:

 

 • Eстетика міського середовища; психологічні, антропологічні та філософські основи естетики міського середовища;
 • Xудожні засоби гармонізації міського середовища;
 • Mістобудівна композиція, композиційна структура міст і населених пунктів;
 • Pозроблення методів композиційної організації міського середовища;
 • Дизайн громадських, пішохідних та рекреаційних просторів міста;
 • Світлове і колористичне середовище міста;
 • Універсальний дизайн та архітектурна ергономіка;
 • Типологія об’єктів міського дизайну.