Кафедра образотворчого мистецтва

embl

КАФЕДРА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА,

ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА,

РЕСТАВРАЦІЇ

 

У 1995 році в  університеті вперше здійснено набір на спеціальність 7.020506 “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”.

Наказом про структурні зміни в університеті за № 86 від 16 липня 1998 року секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва.

Високий художньо-педагогічний рівень викладачів також підтверджується їх участю у якості членів журі різного роду мистецьких заходів, що мають місце у державі, в т.ч. вище вказаних.

Кожного року зростає число студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету.

Сучасні тенденції розвитку суспільства, ринкова економіка, кон’юнктурний попит обумовлюють потребу в магістрах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, працевлаштування яких забезпечується наявністю вільних ніш (школи мистецтв, керамічні підприємства, творчі об’єднання, освітянська, управлінська діяльність у Полтавській області та суміжних регіонах, де фахівці мають змогу працювати відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад).

Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над поповненням матеріально-технічної бази.

Склад кафедри

 zi

Зіненко Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри образотворчого мистецтва,  доцент кафедри образотворчого мистецтва.

Кандидат мистецтвознавства, член Національної спілки художників України,член Українського керамічного товариства (УКТ).

Викладає дисципліни:

«Мистецтвознавство та художня критика», «Сучасні пластичні мистецтва», «Історія художньої кераміки», «Керамологія»,  «Історія українського мистецтва», «Історія зарубіжного мистецтва».

 

l

v

Левадний Олександр Миколайович

Професор кафедри образотворчого мистецтва,

Народний художник України, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни:

«Основи композиції», «Композиція», «Інформатика», «Робота в матеріалі», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерне моделювання».

 

 

 

Волик Павло Іванович

Професор кафедри образотворчого мистецтва,

Народний художник України, член Національної спілки художників України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, лауреат премії імені Миколи Ярошенка.

Викладає дисципліни: «Живопис».

 g

 

 Грибан Микола Федорович

Доцент кафедри образотворчого мистецтва,

Заслужений працівник культури України, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни:

«Робота в матеріалі», «Рисунок», «Кольорознавство».

 

 ch

Чопенко Ніна Семенівна

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни:

«Робота в матеріалі», «Керамологія», «Технологія та конструювання художньої кераміки».

 

 b

Безуглов Володимир Васильович

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни:

«Технологія живопису», «Рисунок», «Копіювання», «Шрифти».

 p

Перець Олег Олександрович

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни:

«Основи композиції», «Композиція», «Основи синтезу мистецтв».

 gol

Голуб Валерій Петрович

Старший викладач кафедри образотворчого мистецтва.

Викладає дисципліни:

«Скульптура»,

«Рисунок», «Анатомічний рисунок»

 

Журавльов Сергій Олександрович

Художник, старший викладач кафедри ОМ, член Національної спілки художників України.

Викладає дисципліни: Робота в матеріалі, рисунок.

 bar

Барило Микола Панасович

Навчальний майстер

 

 cher

Чернега Ольга Вікторовна

Завідувач лабораторії художньої кераміки.

 

 okar  

Окара Інна Володимирівна

Старший лаборант кафедри

Історія кафедри

 У 1993 – 1995 роках деканатом архітектурного факультету Полтавського технічного університету (нині Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка) був проведений ґрунтовний аналіз та досліджені потреби в архітекторах і художниках декоративно-вжиткового мистецтва на Полтавщині й у навколишніх регіонах. Було зроблено висновок про доцільність відкриття художньої спеціальності. Була розроблена концепція архітектурно-художньої освіти з тісною співпрацею усіх навчальних закладів області.

Після погодження з трьома провідними художніми закладами: Києва, Харкова та Львова, Ректорат і Вчена Рада університету затвердила постанову про відкриття мистецького напрямку освіти в університеті. У травні 1995 року університет отримав ліцензію на набір студентів у кількості 25 чоловік за фахом “декоративно-ужиткове мистецтво”.

У 1995 році в університеті вперше було здійснено набір на спеціальність “Декоративно-ужиткове мистецтво”, спеціалізація “Художня кераміка”.

Кафедра дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва почала підготовку спеціалістів за двома напрямками: архітектурний дизайн та образотворче мистецтво. Наказом про структурні зміни в університеті за № 86 від 16 липня 1998 року секція “декоративно-ужиткового мистецтва” реорганізована в окрему кафедру образотворчого мистецтва.

За майже двадцятирічну історію, кафедра образотворчого мистецтва підготувала велику кількість висококваліфікованих фахівців, які продовжують славні традиції полтавської художньої школи як в Україні так і за її межами.

На кафедрі працюють науково-методичні та практичні семінари з проблем сучасного мистецтва; проводяться щорічні наукові конференції, круглі столи, присвячені вивченню життя та доробку видатних художників полтавського краю, фахівців в галузі художньої кераміки; відбувається впровадження кращих надбань світового мистецтва у практику підготовки студентів. За останній рік активізувалася наукова робота та міжнародна співпраця кафедри з викладачами мистецьких навчальних закладів у Грузії, Польщі, Туреччині, Литві, Латвії, Молдові та інших кранах. Членами кафедри публікуються монографії, статті у наукових збірниках та наукових виданнях. Тільки за останній рік підготовлено 18 доповідей до наукових конференцій різного рівня, в т.ч. 10 за участю студентів. Кафедрою підготовлено та випущено друком понад 40 методичних вказівок з профільних дисциплін мистецького циклу.

Викладачі кафедри ─ високопрофесійні художники образотворчого мистецтва України, активно приймають участь у престижних арт-проектах міжнародного, всеукраїнського значення, презентують художні твори, тематичні авторські колекції живопису, станкової графіки, скульптури, мистецтва гобелену, кераміки у експозиціях численних групових, персональних художніх виставок, публікують творчі індивідуальні здобутки у поліграфічних виданнях ─ монографіях, альбомах, каталогах. Для популяризації творчого надбання кафедри використовується цифровий аудіо, відео формат у мережі Інтернет.

Викладачами кафедри ведеться також плідна науково-дослідницька робота. Поступально зміцнюється науковий потенціал кафедри: серед викладачів – два Народних художники України, два кандидати наук, Заслужені художники України, Лауреати Всеукраїнських мистецьких премій.

Зростає число викладачів та студентів, які беруть участь у роботі щорічної наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Студенти кафедри є активними учасниками міжнародних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад, художніх виставок, де традиційно отримують найвищі нагороди, дипломи 1, 2, 3 ступенів та інші почесні відзнаки.

Кафедра постійно нарощує свій науково-педагогічний та творчий потенціал, працює над поповненням матеріально-технічної бази. Налагоджується співпраця з музеями, мистецькими центрами, науковими установами. Для активізації виставкової діяльності, набуття студентами навичок просторового мислення та для популяризації мистецьких здобутків полтавської художньої школи як самобутнього явища сучасної культури, створено Центр сучасного мистецтва ПолтНТУ.

Концепція кафедри

     Діяльність кафедри спрямована як на збереження і  примноження, так і на розвиток національних мистецьких традицій.

     Наукові і творчі пошуки викладачів, аспірантів, студентів кафедри, спрямовані на вивчення особливостей генезису традиційних форм декоративного мистецтва та архітектури України, у тому числі Полтавського регіону, з метою розробки та запровадження у виробництво зразків різного роду керамічних ужиткових речей, елементів, що складають художнє наповнення сучасного предметно-просторового середовища і враховують найсучасніші досягнення в галузі кераміки і образотворчого мистецтва.

     Приймаючи участь у мистецьких конкурсах, викладачі мають можливість продемонструвати студентам повний технологічний процес виготовлення художнього твору, починаючи від ескізування, виготовлення ескізного проекту, робочої моделі, формовкою,  зняття гіпсових форм, закінчуючи переведення скульптурного твору в твердий матеріал, його декоруванням та встановленням на постамент у певному архітектурному середовищі. Ця робота є неоціненним досвідом апробації теоретичних досліджень на практиці. Все це сприяє прискореному становленню студентів як професіоналів в галузі  пластичних мистецтв.

Контакти

Кафедра образотворчого мистецтва розташована за адресою:
36003  м. Полтава, вул. Соборності, 42, корпус У, кім. 109.
Зіненко Тетяна Миколаївна – завідувач кафедри   (066) 023-50-13

Ел. адреса: k28@pntu.edu.ua

art_pntu@ukr.net

Методичне забезпечення

     Методичне забезпечення підготовки фахівців складається з підручників, навчальних посібників, методичних вказівок та наочного матеріалу. Спеціальність повністю забезпечена методичними матеріалами. Створені навчально-методичні комплекси дисциплін, які викладаються кафедрою,  та навчально-методичний комплекс спеціальності.

      На кафедрі до кожного навчального року розробляється план забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою. Процес виконання запланованих видань розглядається на засіданнях методичних семінарів кафедри образотворчого мистецтва, які проводяться згідно із затвердженим на навчальний рік планом.

     Навчально-методичні комплекси спеціальностей та навчально-методичні комплекси дисциплін створені у повному обсязі. Всі необхідні до ліцензування та акредитації документи підготовлені, погоджені й затверджені відповідними установами. За останні 5 років кафедрою підготовлено та видано друком понад 40 методичних вказівок із фахових та фундаментальних дисциплін.

Науково-дослідна робота

Виставка заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого мистецтва П.І. Волика у Національному музеї Тараса Шевченка

З 18 по 30 листопада 2015 року у Національному музеї Тараса Шевченка (м. Київ) відбулася персональна виставка живописних творів заслуженого художника України, доцента кафедри образотворчого мистецтва П.І. Волика “Україна моя любов”. На виставці було представлено 84 твори малярства: краєвиди, натюрморти, портрети.

  http://museumshevchenko.org.ua/post.php?id=836

vistavka_Volik

vistavka_Volik-2

Виставка художніх робіт Павлв Волика на честь його 75-річчя

          Студенти та викладачі Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка урочисто привітали та пошанували свого колегу та Вчителя – Заслуженого художника України, Члена національної спілки художників України, Лауреата всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, доцента кафедри образотворчого мистецтва Павла Івановича Волика з нагоди його 75-річчя.

image001_639x426

image002_639x426

        21 березня 2016 року у виставкових залах Полтавського обласного краєзнавчого музею імені Василя Кричевського відбулося відкриття персональної виставки митця із символічною назвою: «Україно, любове моя…». Павло Іванович Волик, якого присутні на відкритті неодноразово називали класиком сучасного українського малярства, продемонстрував захопленій публіці свої нові роботи та творчий доробок останніх років. Серед сюжетів – улюблені мальовничі куточки рідної землі, які автор підносить до рівня найвищої мистецької вартості. Тут і втаємниченість бузкової травневої ночі у рідному котелевському селі («Українська ніч», 2016), і багатоплановість та символічність передчуття свята у передріздвяній Полтаві («Передчуття свята», 2015)… У творах Павла Волика рідна земля живе і дихає, дурманить своїми весняними пахощами і непокоїть шарудінням осіннього листя. Його роботи глибоко народні. В них чітко проглядається сутність і зміст національної ідентичності. І тому вони не залишають байдужими.

         Виступаючи на святі відкриття виставки, проректор з наукової та інноваційної роботи ПолтНТУ В. В. Муравльов зачитав вітальну адресу від ректора ПолтНТУ Володимира Онищенка, в якій зазначено, що завдяки таким постатям, як Павло Волик відбулося становлення та подальший розвиток полтавської художньої школи, особливістю якої є глибоке укорінення у мистецьких традиціях тисячоліть та відкритість до сучасних європейських і світових культурних тенденцій. Художник вчить студентів бачити світ добрим і прекрасним, любити і розуміти рідну землю та проникати у справжню сутність довколишнього, прихованого за поверховим світовідчуттям.


V Міжнародний симпозіум художньої кераміки
«Максабал – дров’яний випал – 2015»

З 11 до 22 жовтня 2015 року в столиці Туреччини – Анкарі відбувся V Міжнародний симпозіум художньої кераміки «Максабал – дров’яний випал – 2015». Цей науково-практичний проект об’єднав п’ять науковців та двадцять художників з різних країн світу: Південної Кореї, Китаю, Ізраїлю, Франції, Філліпін, України, Туреччини. Майданчиком проведення симпозіуму стала матеріально-технічна база кафедри кераміки відомого і одного з найбільших у світі університетів – Хаджеттепе-університету, студенти якого працюючи поряд з художниками високого світового рівня, суттєво збагачували свій теоретичний і практичний досвід.
12
У якості почесного гостя та доповідача у симпозіумі взяла участь доцент кафедри образотворчого мистецтва ПНТУ імені Юрія Кондратюка, кандидат мистецтвознавства Тетяна Зіненко. Вона виступила перед учасниками симпозіуму з лекцією «Українська контемпорарна кераміка», а також презентувала творчість окремих українських художників, серед яких відомі митці Полтавщини: Андрій Собянін, Аліна Литвиненко, Зіна Близнюк.
11
Важливо те, що а ідея організації симпозіуму в Хаджеттепе-університеті сприяє не тільки перенесенню зацікавлення даними заходами вузького кола художників-керамістів у середовище публічного обговорення, а й допомагає утвердженню у свідомості сучасного вітчизняного соціуму ставлення до художньої кераміки як до рівного серед рівних видів мистецтва, подоланню штучного бар’єра «декоративної» та «ужиткової» меншовартості

5           Одним із результатів симпозіуму стала також постановка багатьох питань, важливих для сучасного мистецького простору. Серед них: проблема діалогу культур у світі; питання національної сутності і відображення її у творчості художників різних країн; проблематика історичного, технологічного, мистецтвознавчого аспектів функціонування тематичних симпозіумів подібних «Максабал» у різних країнах світу.

         І, безумовно,участь українських науковців і художників сприяє інтеграції української культури у світове мистецьке середовище.

Міжнародний симпозіум художньої кераміки «Ceramic Laboratory» в місті Даугавпілс (Латвія)

       Доцент кафедри образотворчого мистецтва, кандидат мистецтвознавства Тетяна Зіненко та випускник кафедри художник Андрій Собянін взяли участь у роботі міжнародного симпозіуму художньої кераміки «Ceramic Laboratory» в місті Даугавпілс (Латвія). Учасниками симпозіуму, що відбувався на території Центру сучасного мистецтва імені Марка Ротко у Даугавпілській фортеці, окрім українців, стали  художники з Латвії, Іспанії, Туреччини, Ізраїлю, Єгипту, Румунії та Польщі. В рамках симпозіуму здійснювалися різноманітні презентації, лекції, випробовувалася різноманітні техніки створення творчих робіт, експериментальні технології випалу керамічних творів. Тетяна Зіненко виступила з лекцією про симпозіуми художньої кераміки та їх роль у сучасній культурі.

01

02 03

          Кульмінацією симпозіуму стала презентація палаючої керамічної скульптури «Ворота» полтавця Андрія Собяніна. «Перші ескізи нової скульптури були створені більше року тому, – говорить автор, – Вже тоді було щось подібне до внутрішнього передчуття війни. Мене зацікавили експерименти з поєднання кераміки та металу у великих формах… У Даугавпілсі у нас були матеріали і ідея. Це скульптура про війну, але без політики та ідеологій. Для мене війна – жива сутність, яка, мов вихор може виникнути у будь-якому місці. Я вже довго відчуває присутність цієї сутності у моєму житті і хотів втілити її в глині. Твір – це металевий каркас багатоповерхівки,  проломлена діра в якому перетворила його у Ворота, а у вікнах розгортаються маленькі історії…».

          Випал скульптури також був експериментальним і таким, що не має аналогів у світовій практиці: уявити як поведе себе скульптура майже двох з половиною метрова, зроблена з металу і кераміки, випалена і відкрита відразу після випалу перед публікою на високих температурах не міг ніхто. Але сміливий експеримент завершився успішно і «п’яті ворота» Даугавпілської фортеці, розміщені поблизу входу в Ротко-центр на ідеальному європейському газоні наповнюють простір новим філософським змістом, змушуючи пам’ятати про одвічні цінності та  плинність і мінливість буття.

04       Творча робота та виставкова діяльність кафедри образотворчого мистецтва зорієнтована календарним планом проведення виставок Національної спілки художників України. Прикладні наукові роботи викладачі виконують у рамках другої половини робочого дня за затвердженою тематикою НДР кафедри.

           Викладачі кафедри беруть активну участь у науковому та творчому житті, приймаючи участь у наукових конференціях, що проходять як і університеті, так і поза його межами, та художньо-мистецьких заходах різних рівнів.

Наукова робота студентів

І Всеукраїнський конкурс з Живопису імені Адальберта Ерделі

21-23 жовтня  в м. Ужгород проводився І Всеукраїнський конкурс з Живопису імені Адальберта Ерделі. Конкурсзапочатковував Закарпатський художній інститут на честь 70-річчя утворення першого мистецького закладу краю. У конкурсі брали участь 26 представників з 11 вищих навчальних закладів України.

http://www.day.kiev.ua/uk/news/231015-v-uzhgorodi-debyutuvav-vseukrayinskiy-konkurs-zhivopisu-imeni-adalberta-erdeli

Метою конкурсу була: – підтримка талановитої студентської молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, – підвищення якості підготовки фахівців, – системного вдосконалення навчального процесу, – активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, – обміну досвідом між викладачами щодо традиційних та новітніх методик навчання образотворчому мистецтву.

Основними завданнями конкурсу були: – виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, – сприяння реалізації творчих здібностей, – стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, – визначення якості підготовки студентів з однієї з загально-фахових навчальних дисциплін – живопису.

Завдання для учасників: виконання пейзажу з елементами архітектури.

Від ПолтНТУ брали участь студенти: Зевако Марина (гр.301-АО) і Підгайний Іван (гр.401-АО).

Студенти отримали дипломи  I і II ступенів

10 11

1213Студентів супроводжувала асистент кафедри образотворчого мистецтва Метель Т.В.


VІІІ Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015»

 

12-16 жовтня 2015 року у Харківській державній академії дизайну і мистецтв відбувся VІІІ Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2015».

Міжнародний форум у Харкові є помітним освітньо-мистецьким явищем Східної Європи. Періодичне проведення заходу прославленою українською академією стало визначною подією мистецького життя держави, яку очікують архітектурно-мистецькі заклади освіти різних рівнів, щоб взяти участь у конкурсах, науковій конференції, різноманітних творчих, науково-практичних заходах та акціях, які тривають протягом кількох днів та слугують важливим джерелом новітніх методичних, теоретичних та художньо-проектних розробок.

До цьогорічної програми форуму увійшли:

 • VІІІ огляд-конкурс дипломних робіт і курсових проектів дизайнерських   шкіл;
 • конкурс дизайн-проектів у номінаціях;
 • міжнародний конкурс зі стріт-арту;
  • міжнародна науково-методична конференція «Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах Євроінтеграції».
  • VІІІ конкурс з академічного рисунка провідних художніх академій України;
  • всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Сучасне мистецтво: практика та наукові пошуки»;
  • презентація наукових та методичних видань ХДАДМ, та учасників форуму;
  • майстер-класи провідних дизайнерів;
  • круглі столи.

 

Метою міжнародної акції 2015 року стали:

 • підвищення рівня підготовки фахівців і обговорення методик викладання професійно-орієнтовних дисциплін у вищих дизайнерських школах України і зарубіжжя;
 • сприяння творчим зв’язкам і дружнім стосункам дизайнерських навчальних закладів, взаємне спілкування дизайнерських шкіл;
 • підвищення якості викладання професійно-орієнтовних дисциплін відповідно до державних стандартів вищої освіти;
 • популяризація ролі фундаментальних художніх дисциплін у студентському середовищі.

Від Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у роботі форуму взяв участь старший викладач кафедри образотворчого мистецтва Перець О.О., який представив роботи студентів архітектурного факультету на VІІІ огляді-конкурсі дипломних робіт і курсових проектів дизайнерських шкіл, взяв участь у роботі всеукраїнської наукової конференції з доповіддю «Мистецькі симпозіуми як засіб становлення полтавської школи художньої кераміки» та виконав обов’язки референта конкурсу дизайн-проектів у номінаціях: «промисловий дизайн» та «дизайн архітектурного середовища».

01Кафедра образотворчого мистецтва показала роботи випускниць:

Соловйова Аліна Олександрівна

  «Всесвіт» об’ємно-просторова композиція у екстер’єрі

   Дипломний проект бакалавра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник дипломної практичної роботи:

старший викладач Журавльов С. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

0203

Літвіненко Аліна Ігорівна

«Відлига» об’ємно-просторова композиція в садово-парковій зоні Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Дипломний проект магістра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник наукової дипломної, практичної роботи:

старший викладач Перець О. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

0405Близнюк Зінаїда Степанівна

«Стовпи Землі» об’ємно-просторова композиція в садово-парковій зоні Полтавського національного технічного Університету імені Юрія Кондратюка

Дипломний проект магістра

Номінація «Дизайн архітектурного середовища»

Керівник наукової дипломної, практичної роботи:

старший викладач Перець О. О.

Керівник цифрового проектного рішення:

заслужений художник України, професор Левадний О. М.

07

08Учасниці від полтавської кафедри стали дипломантками, при цьому Літвіненко А. І. отримала – Диплом ІІІ ступеня а Близнюк З. С. – Диплом заохочувальний за «реальне впровадження проекту» – Особливості  формування експозиції музеїв вищих навчальних закладів, Номінація «Інтер’єр».

Підводячи підсумки конкурсів Форуму та нагороджуючи переможців, ректор ХДАДМ, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України Даниленко Вiктор Якович привітав всіх учасників та полтавців зокрема з мистецькими досягненнями та запросив до наступних творчих зустрічей, змагань та плідного спілкування.


Наші випускники

Місце для тексту…