Кафедра дизайну архітектурного середовища

 logo_das  ДАС                                                             

СКЛАД КАФЕДРИ

Підготовку фахівців зі спеціалізації „Дизайн архітектурного середовища” на кафедрі забезпечують:

                                                                                            ОСНОВНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
 Т

                  

Топорков Володимир Георгійович  

Кандидат архітектури, доцент

                                                                                                                                                    

 

 Ш Шевченко Людмила Станіславівна

Кандидат архітектури, доцент

 Novoselchuk Новосельчук Наталія Євгенівна 

Кандидат архітектури, доцент

 Сазонова Сазонова Юлія Федорівна

Кандидат архітектури, доцент

Untitled-1 Кузнєцова Яна Юріївна

асистент, аспірант Полтавського національного  технічного

університету імені Юрія Кондратюка

                                                                ЧЛЕНИ КАФЕДРИ ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СУМІСНИЦТВОМ
• Ніколаєнко Володимир Анатолійович, доктор архітектури, професор
• Руденко Віктор Васильович, кандидат архітектури, доцент
М Приходько Валерій Іванович                                                                                                             

Завідувач лабораторією кафедри

EPSON scanner image  Марченко  Ольга Петрівна

Лаборант кафедри

Історія кафедри

У 1992 році Полтавський інженерно-будівельний інститут, другим після Московського архітектурного інституту у колишньому Радянському Союзі відкрив спеціальність «Художнє проектування архітектурних міських, сільських і паркових ансамблів» (дизайн архітектурного середовища). У 1993 році було здійснено перший набір на цю спеціальність, який був першим загалом в Україні.

У 1994 році, зі складу кафедри основ архітектури та образотворчих дисциплін була відокремлена кафедра дизайну архітектурного середовища та образотворчого мистецтва, яка повинна була забезпечувати підготовку архітекторів-дизайнерів, починаючи з 3 курсу. Очолив кафедру з підготовки архітекторів-дизайнерів доцент, кандидат архітектури
В.М. Губарь.

 У тому ж 1994 році при акредитації Полтавського інженерно-будівельного інституту спеціальність 2902, студенти якої навчалися на 2 курсі, пройшла ліцензування на ІІІ рівень з ліцензованим обсягом 20 осіб, а спеціальність отримала назву «Дизайн архітектурного середовища».

 У 1998 році, виходячи з потреб регіону, вимог часу і статусу державного технічного університету, згідно з наказом по університету № 86 від 16.07.1998 року, була проведена часткова структурна реорганізація існуючих кафедр: на базі кафедри «Дизайну архітектурного середовища і образотворчого мистецтва» створено дві окремі кафедри – «Дизайну, архітектурного середовища» і «Образотворчого мистецтва», які відповідають напрямкам підготовки фахівців за спеціальностями «Дизайн архітектурного середовища» та «Образотворче мистецтво».

 З 2001 року по 2006 рік кафедру «Дизайну, архітектурного середовища» очолював кандидат архітектури, доцент В.Г. Топорков. В цей період відбулося становлення спеціальності, визначення її місця в структурі підготовки фахівців з архітектури, закладені підвалини її подальшого розвитку. Розпочато новий етап у формуванні висококваліфікованого науково – педагогічного колективу. У 2002 році спеціальність «Дизайн архітектурного середовища» була акредитована на III рівень та відкрита ліцензія на підготовку магістрів архітектури. Весною 2004 року відбулася успішна акредитація підготовки фахівців зі спеціальності за IV рівнем. Державна комісія високо оцінила зусилля колективу з підготовки фахівців. Магістерська дипломна робота студента О.С. Поди  «Трансформуючі конструкції як засіб підвищення ефективності використання архітектурного простору», керівник доц. В.Г. Топорков, отримала нагороду на університетському конкурсі магістерських робіт, а згодом і диплом І ступеню на Всеукраїнському огляді-конкурсі дипломних проектів випускників архітектурних та дизайнерських шкіл України у м. Одеса.

22

Колектив кафедри разом із членами акредитаційної комісії (2007 р.)

У 2007 році проведено часткову реорганізацію факультету і створено кафедру „Дизайну архітектурного середовища та містобудування”, яка готує фахівців за двома спеціальностями „Дизайн архітектурного середовища” та „Містобудування”. У той час кафедрою завідує доктор архітектури, професор Володимир Анатолійович Ніколаєнко.

78

Зліва направо: асистент Кузнєцова Я.Ю., к.арх., доцент Топорков В.Г., к.арх., доцент Шевченко Л.С.,  к.арх., доцент Єрещенко О.Г., завідувач кафедри ДАС, д. арх., професор Ніколаєнко В.А.,  к.арх., доцент Сазонова О.Ю., к.арх., доцент Сазонова Ю.Ф, зав. лабораторії Приходько В.І., лаборант Марченко О.П. (2014 р.)

  У 2014 році від кафедри «Дизайну архітектурного середовища та містобудування», від’єднують секцію містобудування, в ході реорганізації кафедра отримує назву: «Кафедра дизайну архітектурного середовища». З 2015 року колектив кафедри очолює доктор архітектури, професор Осиченко Галина Олексіївна. В вересні 2016 року кафедру очолив  к. арх., доцент Топорков Володимир Георгиевич.

2

Концепція кафедри

Вихідним і найважливішим моментом освітньої концепції архітектурно-дизайнерського освіти на кафедрі є представлення про архітектурний дизайн як про новий вид пластичного мистецтва, котрий заснований на традиціях архітектури з використанням можливостей сучасного дизайну і мистецтва, та направлений на естетичне збагачення архітектурного середовища, екологічну оптимізацію урбанізованих просторів і гуманізацію міського середовища.
Поняття «дизайн архітектурного середовища» включає наступні аспекти: дизайн як художній аспект; архітектурна діяльність та середовище як об’єкт вивчення і проектування.
Дизайн архітектурного середовища розглядається також як нова архітектурно-дизайнерська діяльність, що поєднує специфічну цілісність матеріальної і функціональної структури, екологічні і культурні особливості та індивідуальні підходи і методи до вирішення середовищних ситуацій. З другого боку, нова діяльність формує свої специфічні методи проектування, які пов’язані з посиленням передпроектного аналізу, концептуальністю рішень, використанням образно-типологічного підходу, розвитком міждисциплінарності та ін. В цій діяльності по-новому осмислюється та формується внутрішнє і зовнішнє просторове середовище, взаємозв’язки між ними.
Тому концепція архітектурно-дизайнерської освіти базується на таких основних положеннях:
– Розвиток традицій архітектурної школи, що включає теорію комплексної художньо-композиційної і науково-технічної освіти на загальній широкий гуманітарній основі;
– Поєднання теоретичних знань з набуттям практичних навичок з архітектурно-дизайнерського проектування;
– Розвиток у студентів міждисциплінарного мислення;
– Опора на естетику, тісний взаємозв’язок з мистецтвом та інші сфери матеріально-художньої культури, що в комплексі створюють предметно-візуальну реальність нашого оточення;
– Синтез концептуального і контекстуального підходів в проектуванні;
– Розвиток теорії і практики різних напрямів дизайну архітектурного середовища: міського дизайну (урбодизайну), інтер’єрного та ландшафтного дизайну.

chebina
Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища бульварів (на прикладі території вздовж бульварного кільця міста Монс, Королівства Бельгія)
Дипломниця Чебіна Оксана, керівник к.арх., доцент Шевченко Людмила Станіславівна

1 Науменко_ магистр- хабаровск

Архітектурно-дизайнерські прийоми формування світлового середовища міста (на прикладі м. Полтава)

Дипломниця Науменко Евгенія,  керівник доктор архітектури, професор Осиченко Галина Олексіївна

Контакти

Адреса: 36000 м. Полтава, вул. Жовтнева, 42, к. 200.
Тел: 7-18-61
E-mail: dasarch@ukr.net
Web: http://af.pntu.edu.ua/kafedra-dizaynu-arhitekturnogo-seredovischa/

Методичне забезпечення

Науково-дослідна робота

На кафедрі з 1994 року діє аспірантура за спеціальністю 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд». Її очолював кандидат архітектури, доцент В.М. Губарь. Від 2001 року аспірантуру вказану вище та за спеціальністю 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» очолює доктор архітектури, проф. В.А.Ніколаєнко. Також відкрито аспірантуру за спеціальністю 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура». Нині до керівництва аспірантами залучені д.арх., професор Г.О.Осиченко, к.арх., доцент В.Г.Топорков, к.арх., доцент Л.С.Шевченко, к.арх., доцент Новосельчук Н.Є.
Тематика дисертаційних досліджень аспірантів та докторантів охоплює наступні напрямки:
– методологічні основи формування архітектурно-типологічної структури сучасних торговельних комплексів в Україні;
– формування регіональної мережі оптових та оптово-роздрібних продовольчих ринкових комплексів;
– принципи формоутворення екологічних залізничних вокзальних комплексів;
– принципи архітектурно-планувальної організації громадських будинків та споруд в умовах складного рельєфу;
– формування ландшафтної організації міста поч. XIХ – другої половини XX століть;
– архітектурно-планувальна організація та образне вирішення комплексів залізничних вокзалів.

Перелік наукових статей

доцент, кандидат архітектури Сазонова Ю.Ф.

САЗОНОВА Ю.Ф.

доцент, кандидат архітектури Топорков В. Г.

ТОПОРКОВ В.Г.

доцент, кандидат архітектури Шевченко Л. С.

ШЕВЧЕНКО Л.С.

доцент, кандидат архітектури  Єрещенко О.Г.
Єрещенко О.Г

English version you can see here:  Ereshchenko-Alexandra

 

Наукова робота студентів

Дипломні проекти, що виконуються на кафедрі за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища», охоплюють увесь спектр професійної діяльності архітектора-дизайнера.
Тематика робіт охоплює головні напрямки у розвитку галузі:
I. Урбодизайн (об’єкт дослідження і проектування – міський простір різних містобудівних рівнів)
1.Формування та організація міських просторів.
2.Дизайн локального міського простору з розробкою його предметного наповнення.
3.Дизайн-реконструкція міських просторів.
II. Ландшафтний дизайн (об’єкт дослідження і проектування – ландшафтний об’єкт)
1.Садово-парковий дизайн.
2.Реконструкція ландшафтних об’єктів.
3.Розроблення деталей культурного ландшафту.
III. Об’єктний дизайн (об’єкт дослідження і проектування – різні типи будівель)
1.Дизайн окремих типів громадських та житлових будівель.
2.Реконструкція громадських та житлових будівель з розробленням дизайну інтер’єрів.
IV. Дизайн інтер’єрів (об’єкт дослідження і проектування – внутрішній простір будівель)
1.Дизайн-концепція експозиційного простору.
2.Дизайн інтер’єрів громадських та житлових будівель.
3.Архітектурно-дизайнерське рішення мобільних елементів для обслуговування населення.

Список опублікованих статей студентів кафедри ДАС (у тому чіслі тих що написані в співавторстві з науковими керівниками)

Повний список публікацій наданий в наступному файлі:     Наукова робота студентів

3

Захист атестаційної магістерської роботи студентки Запухлої Вероніки Володимирівни
на тему «Особливості формування архітектурно-ландшафтного середовища об’єктів, інтегрованих з поверхнею землі», керівники к. арх., доц. Шевченко Людмила Станіславівна, 2015 рік

das_05

Захист атестаційної магістерської роботи студентки Андрійцьо Вікторії Ярославівни
«Прийоми формування архітектурного середовища баскетбольних навчально-тренувальних баз»,
керівники к. арх., доц. Осиченко Галина Олексіївна, асистент Кузнєцова Яна Юріївна, 2015 рік.

Наші випускники

Ніна Кретова

(випуск 2012 р.)

Архітектор компанії БІКОМ (Будівельно-інвестаційна компанія)

м.Полтава, Україна

Костянтин Сватенко

(випуск 2012 р.)

м. Дубай (Сполучені Арабські Емірати)

riz Даря Рєзнік

(випуск 2011 р.)

Магістрантка архітектурної школи (ВНЗ) Fachhochschule Trier, м. Трір (Федеративна Республіка Німеччина)

er Наталія Демиденко

(випуск 1995 р.)

Приватний підприємець, дизайнер фірми «NK-Line», м. Берлін (Федеративна Республіка Німеччина)

Серед випускників за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища»:

кандидати архітектури, викладачі кафедри: Шевченко Людмила Станіславівна, Новосельчук Наталія Євгенівна, Єрещенко Олександра Григорівна, Кузнєцова Яна Юріївна.

Місце для тексту …