Аспірантура і докторантура

1

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими проводиться прийом на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії (в аспірантурі)

 (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 р. № 707 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»)

 

 

Код та найменування галузі знань

 

Шифр та найменування спеціальності

19 Архітектура та будівництво                             91 Архітектура та містобудування
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Перелік галузей знань та спеціальностей,
за якими проводиться прийом до докторантури у 2016 році

 

Галузь знань

Спеціальність

19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія